Skip to main content

Wie verdient een prijs voor zijn inzet tegen kanker?

Kandidaatstelling Muntendamprijs 2014 van start
Amsterdam, 12 augustus 2013 – KWF Kankerbestrijding kent in 2014 voor de 40e keer de Prof. dr. P. Muntendamprijs toe. Deze onderscheiding gaat elk jaar naar iemand met bijzondere verdiensten op het gebied van de kankerbestrijding in Nederland, bijvoorbeeld op het terrein van wetenschappelijk onderzoek, van psychosociale zorg en patiëntenbegeleiding of van voorlichting en publiciteit over kanker. Kandidaten voor de Muntendamprijs 2014 kunnen vanaf vandaag worden voorgedragen.De onderscheiding bestaat uit een oorkonde en een bronzen penning. Daarnaast mag de winnaar in overleg met het bestuur van KWF Kankerbestrijding een bedrag van EUR 50.000,- bestemmen voor een doel binnen de kankerbestrijding.Kandidaatstelling Iedereen kan tot 1 januari 2014 kandidaten voordragen. Naam, adres en gegevens over de levensloop en bijzondere verdiensten van de betrokkene kunnen worden toegestuurd aan het bestuur van KWF Kankerbestrijding, Postbus 75508, 1070 AM Amsterdam. Personen die eerder werden voorgedragen, kunnen opnieuw worden aangemeld met een verwijzing naar de stukken van de eerdere kandidaatstelling. Wanneer een kandidaat afkomstig is uit een organisatie die zich bezighoudt met de begeleiding van kankerpatiënten, is het wenselijk dat de kandidaat wordt voorgesteld vanuit de betreffende organisatie. Een onafhankelijke jury beoordeelt de aangemelde kandidaten en doet de uiteindelijke voordracht aan het bestuur.Eerdere prijswinnaars Afgelopen jaar ontving  Lide van der Vegt,oprichtster van de Stichting Mammarosa vanwege haar initiatief zoveel mogelijk migrantenvrouwen in hun eigen taal te informeren over borstkanker. Eerdere prijswinnaars zijn Els Borst, vanwege haar gehele oeuvre op het terrein van kankerbestrijding, Jeanne Vogel-Boezeman vanwege haar pioniersrol op het gebied van voeding en kanker, en Wanda de Kanter en Pauline Dekker vanwege hun vernieuwende aanpak voor de behandeling van tabaksverslaving en hun onvermoeibare strijd voor een rookvrij Nederland.

Esther van der Graaf

Author Esther van der Graaf

More posts by Esther van der Graaf

Leave a Reply