Skip to main content

Waarschuwing op sigarettenpakjes wordt verdubbeld

Waarschuwing op sigarettenpakjes wordt verdubbeld

Brussel, juni 2013De 27 EU- ministers hebben overeenstemming bereikt over de nieuwe Europese tabaksrichtlijn. Ze zijn het erover eens dat 65% van de voor- en achterkant van een pakje bedekt moet worden met een foto en tekst die aangeeft wat de gevolgen van roken zijn. Ook zijn ze het eens over een verbod op smaakjes en menthol: stoffen die aan tabak worden toegevoegd om ze aantrekkelijker te maken voor met name jeugd.

Bovendien zetten de minsters de deur open om – net als in Australië – ‘generieke’ pakjes met gezondheidswaarschuwingen in te voeren (pakjes zonder herkenbare merkuiting). Ierland zal dit in 2014 al doen. De Ierse minister van Volksgezondheid heeft een grote rol gespeeld in het voorstel van de ministers. Hij is sterk voorstander van maatregelen om jeugdroken te voorkomen.Verdubbeling
De huidige Nederlandse pakjes sigaretten hebben op 30% van de voorkant en 40% van de achterkant een tekstwaarschuwing. Inmiddels hebben ongeveer 10 landen al foto’s op de pakjes. Als de waarschuwingen verplicht 65% worden, betekent dat dus een verdubbeling van de waarschuwing op het pakje.
De huidige tabaksrichtlijn is uit 2001 en nodig aan herziening toe. De Europese Unie wil vooral voorkomen dat jongeren met roken beginnen. Tabaksproducten moeten onaantrekkelijk worden en tabak moet smaken als tabak, niet alsof het snoep is.
In september stemt het Europees Parlement over de richtlijn. Dan weten we of de ministers en parlementsleden het met elkaar eens zijn.
Esther van der Graaf

Author Esther van der Graaf

More posts by Esther van der Graaf

Leave a Reply