Skip to main content

Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen ADR

EU-regelgeving verplicht bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren, opslaan of overslaan een veiligheidsadviseur aan te wijzen.

De Veiligheidsadviseur heeft als taak om met alle mogelijke middelen en maatregelen er voor te zorgen dat het vervoer van gevaarlijke goederen, en alle aan dit soort activiteiten verbonden gevaren, zo veilig mogelijk verloopt. Zodanig dat de veiligheid van personen, bezittingen of het milieu is geborgd.

Volgens de richtlijn is de veiligheidsadviseur in het bijzonder belast met de volgende taken:
•        Nagaan of vervoersvoorschriften correct toegepast worden.
•        De onderneming van advies dienen bij de werkzaamheden die de gevaarlijke stoffen betreffen.
•        Het opmaken van een jaarverslag over de activiteiten.
 
Vanaf nu hebben wij onze eigen gecertificeerde veiligheidsadviseur, namelijk onze eigen Edwin!
Esther van der Graaf

Author Esther van der Graaf

More posts by Esther van der Graaf

Leave a Reply