Team HE-Logistics zijn sinds 18 maart 2013 de trotse “ouders” van het wees olifantje Kalana.Kalana

Bulletje, geboren januari 2012

Kalana werd door dorpelingen gevonden toen hij een maand oud was. Aangenomen wordt dat hij wees is geworden na het overlijden van zijn moeder.

Vrienden van de Olifant zet zich in voor de bescherming van olifanten. Zowel de Aziatische als de Afrikaanse. Omdat olifanten heel bijzondere dieren zijn die nog steeds worden bedreigd. Door ivoorstropers, door boeren die ‘last’ van ze hebben en door de toeristenindustrie die baby-olifantjes kapen en de moeder zo nodig doodschieten.

Met financiële steun aan concrete projecten en voorlichting steunen zij de olifant. Door die steun kan de olifant in zijn eigen omgeving blijven leven.

Doelstelling van Vrienden van de Olifant is:

Een bijdrage leveren aan de bescherming van de in het wild levende olifanten, zowel de Afrikaanse als de Aziatische.

a. Door het financieel of op andere wijze steunen van beschermingsprojecten van olifanten.

b. Door het geven van voorlichting over het leven, de bedreigingen en de beschermingsmogelijkheden van olifanten, waardoor zo veel mogelijk mensen bij de problematiek betrokken worden.

In het olifantjes weeshuis “Elephant Transit Home” worden jonge weesolifantjes opgevangen, verzorgd en krijgen zij de medische verzorging die zij nodig hebben. De olifantjes leven met z’n allen in een groot natuurgebied rondom de opvang.
Op vaste tijden komen zij naar de opvang om de melkvoeding te krijgen. Als zij na enkele jaren groot en sterk genoeg zijn worden zij naar de natuur terug gebracht. Er wordt hard gewerkt aan het aanbrengen van hekken rond de nationale parken zodat olifanten in de toekomst vrij in de parken kunnen leven zonder dat de boeren hun leefgebied vernielen.