Skip to main content

PKB Workshop voor werkgevers

Hennie en ik hebben vorige week een workshop gevolgd bij TLN .

De cao brengt vernieuwing voor werkgevers en werknemers. Naast zeggenschap over arbeidstijden vormt ook het persoonlijk keuzebudget (PKB) een innovatie in het arbeidsvoorwaardenpakket.

​​​​​​​Door de toevoeging van een PKB in de cao moet​ ​er vanaf dit jaar een aantal zaken worden aangepast in de wijze waarop het salaris van de medewerker wordt verwerkt in uw salarisadministratie. Uw salarisverwerker, uzelf of uw administratiekantoor moet er voor zorgen dat er een PKB wordt gereserveerd. Daarnaast moet de werknemer in staat worden gesteld om het PKB-tegoed te beheren en moet deze zichtbaar getoond worden op de salarisstrook.

​Inzet PKB voor sch​oling

Met de invoering van het PKB in de sector, is de basis gelegd voor een nieuwe manier van omgaan met belonen. De werknemer kan met het PKB kiezen voor geld, vrije tijd of scholing (zowel functiegericht als niet-functiegericht). Het is wel zo dat hier bepaalde fiscale regels aan gebonden zijn.

Fiscale regels inzichtelijk gemaakt
Om deze regels inzichtelijk te maken, heeft TLN aan het internationaal accountant- en belastingadviesbedrijf PwC gevraagd de fiscale behandeling van scholingskosten op een rijtje te zetten. In deze me​mo wordt het wettelijke kader geschetst. Vervolgens wordt dit verduidelijkt aan de hand van een aantal vragen en aandachtspunten, voor zowel de werkgever als de werknemer.​

Esther van der Graaf

Author Esther van der Graaf

More posts by Esther van der Graaf

Leave a Reply