Skip to main content

Nieuwe LZV bij HE-Logistics B.V.

Hier is hij dan!

Ons zwarte schaap heeft de eerste LZV erachter hangen.

Een Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie (LZV), ook wel Ecocombi, is een vrachtwagen die meer vracht kan en mag vervoeren dan een gewone vrachtautocombinatie. Een LZV is maximaal 25,25 meter lang en 60 ton zwaar, terwijl een gewone vrachtwagen maximaal 18,75 lang is en (in Nederland) maximaal 50 ton zwaar mag zijn. Omdat het brandstofverbruik nauwelijks stijgt, wordt bij het transporteren van goederen per LZV 4 tot 30% brandstof bespaard.

Sinds 1 januari 2013 is de wettelijke status van kracht.Dit betekent dat elke transportondernemer met een LZV over de vrijgegeven routes mag rijden en het aantal LZV’s niet meer beperkt is. De LZV mag alleen op wegen rijden die zijn vrijgegeven door de Rijksdienst voor het Wegverkeer; dit zijn in ieder geval alle auto(snel)wegen en belangrijke doorgaande routes. Verder zijn veel bedrijventerreinen en industriegebieden vrijgegeven.

Aan het gebruik van een LZV zijn veel beperkingen opgelegd. Zo mag een LZV, buiten de autosnelweg, alleen op een vooraf vastgestelde route rijden en mag er niet gereden worden bij mist en extreme weersomstandigheden. LZV’s mogen ook geen overwegen kruisen waarover treinen sneller dan 40 km/h rijden en woonerven en ‘zone 30′-gebieden zijn ook taboe. De LZV is vooral bedoeld om van en naar industriegebieden te rijden. Voor LZV’s geldt een algeheel inhaalverbod en de chauffeur heeft een extra rijopleiding nodig. Bovendien is de deelnemer verplicht ongevallen, overtredingen of misdrijven, waarbij de LZV is betrokken en eventueel opgemaakte processen-verbaal te melden.

De vrachtwagencombinaties moeten onder meer:

voorzien zijn van een spiegeluitrusting conform de nieuwste Europese bepalingen;
beschikken over geavanceerde remsystemen: ABS en EBS
beschikken over een aslastmeetsysteem;
voorzien zijn van een bord op de achterzijde met daarop een contour van de combinatie en een vermelding van de lengte in meters of de aanduiding “Pas op extra lang voertuig”.

 
Esther van der Graaf

Author Esther van der Graaf

More posts by Esther van der Graaf

Leave a Reply