Skip to main content

Heel goed nieuws over ons adoptieolifantje Kalana!

Ons adoptie olifantje Kalana, heeft samen met nog negentien weesolifantjes, de stap naar een zelfstandig leven in het Udawalawe National Park gezet via het programma Soft Release Program.

Zoals de naam al aangeeft is het programma ontworpen om stap voor stap te wennen aan de nieuwe situatie, zodat de olifanten niet van de ene op de andere dag worden gecon- fronteerd met stressvolle en harde veranderingen. Allereerst is er goed gekeken naar een geschikte locatie grenzend aan de opvang waar de olifantjes het grootst gedeelte van hun leven hebben doorgebracht en bekend zijn met de omgeving. Vervolgens is de groep weesolifanten onder begeleiding van de verzorgers naar deze plek gebracht. Hun melkvoeding werd vervangen door ‘Herbivoorkorrels’, een voedingssupplement dat gewoonlijk voor runderen en paarden wordt gebruikt. In de eerste periode kregen de olifantjes de korrels twee keer per dag aangeboden. De verzorgers waren dag en nacht bij hen aanwezig, zodat de olifantjes zich veilig genoeg voelden om de nieuwe omgeving te leren kennen, onder toezicht van hun vertrouwde mensen- familie. Geleidelijk aan hebben de verzorgers zich teruggetrokken en inmiddels krijgen de olifantjes nog maar een keer per dag korrels aangeboden. Op dit moment leeft de groep verspreid in een gebied van 50 hectare omheind natuurgebied. Wanneer zij helemaal zijn geacclimatiseerd zal de omheining op verschillende punten afgebroken worden, zodat de olifantjes buiten dit gebied kunnen komen maar ook weer terug kunnen lopen naar de opvang.

Ons petekind heeft zijn uiteindelijke bestemming bereikt; een vrij en zelfstandig leven in de natuur met de in het wild levende olifanten! Wij zijn heel erg blij hiermee.

Esther van der Graaf

Author Esther van der Graaf

More posts by Esther van der Graaf

Leave a Reply