Skip to main content

Bedrijfsinspectie door ILT

Inspectie Leefomgeving en Transport ( ILT ) heeft onlangs een bedrijfsinspectie van de transport afdeling van HE-Logistics B.V. te weten HENES Transport B.V. uitgevoerd.

 

Doel van de inspectie is onder andere toezicht houden op de naleving van de bepalingen van de WET wegvervoer goederen, De Arbeidstijdenwet en de Arbeidstijdenbesluit Vervoer.

Tevens zijn de bestuurderskaarten en tachografen van de voertuigen gecontroleerd. De salarisadministratie is op juistheid gecontroleerd.

De inspectie is afgerond met het resultaat dat aan alle regelgeving is voldaan.

 

HENES Transport B.V. , onderdeel van HE-Logistics B.V., is heeft ook niet voor niets het keurmerk PAYCHECKED.

 

Het keurmerk is ontstaan om de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS).

Kern van de WAS is dat opdrachtgevers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het niet juist belonen van hun eigen medewerkers of medewerkers van opdrachtnemers (ketenaansprakelijkheid loon).

Natuurlijk willen wij onze opdrachtgevers van dat risico vrijwaren. Het keurmerk PayChecked in Transport helpt opdrachtgevers bij de selectie van een vervoerder of transporteur. 

Esther van der Graaf

Author Esther van der Graaf

More posts by Esther van der Graaf

Join the discussion 2 Comments

Leave a Reply